מוטי מוסאי

ריקודי עם

מדריך מוסמך לריקודי עם מזה כ-20 שנה. מדריך כ-16 שנה בקאנטרי חולון.