Open Whatsapp chat

ספיר ברנס

יוגה

מורה ליוגה תרפיה ויציבה נכונה לגב שמח. מלמדת יוגה כ 7 שנים בקבוצות ובשיעורים אישיים. מאפשרת לאנשים הסובלים מכאבי גב

לטפל בגופם ובבריאותם ע”י תנועה נעימה ונשימה.