Open Whatsapp chat

ליאת יגר

קבוצת הרזיה

ליאת יגר, תושבת הקריות, מצליחה דרך סיפור אישי שלה להעביר את הצלחתה הלאה למאות אנשים שהשתתפו בסדנאות ההרזיה והצליחו לרדת במשקל בענק.
סיפור הצלחה אישי זה, חובק משפחה גדולה של משתתפי סדנאות ליאת יגר.

גם מנחי הסדנא עשו שינוי בחייהם האישיים ומדריכים אחרים להצלחה.