Open Whatsapp chat

מיטל ג’רוסי

יוגה וסדנת הרפיה נשימה וריכוז

מורה מוסמכת ליוגה משנת 1999, בוגרת סמינר הקיבוצים, סדנא מרוכזת בהודו של ראג’ה יוגה לפי מסורת הבריגהו יוגה. קורס מורים מתקדמים בביה”ס לבריגהו יוגה, “הצליל הפנימי”.