שבת היפראקטיבית עם רויטל

30 באוקטובר 2019 14:56

2/11/2019 – שבת היפראקטיבית עם רויטל
09:00 – CORE
10:00 – עיצוב דינאמי