Open Whatsapp chat

אורלי לוי

מחול מזרחי (ריקודי בטן)

מורה למחול מזרחי למעלה מעשור, מלמדת ברשת הקאנטרי ילדות מגיל 5 ומעלה.
מחקרים הוכיחו שריקודי בטן משפרים בכ-80% את חיי היום יום של הנשים אשר סובלות מבעיות גב ומבעיות שרירי רצפת האגן.