Open Whatsapp chat

אנדרי ברוק

סדנא לאמנות הציור

אני אנדרי ברוק יליד 1965. לפני הולדת בני ב-2007 עולמי היה בנוי מציור ומוסיקה {בעיקר עתיקה ומוארנית קלסית}.
1980-1984 מכללת אומנות “בסברדלובסק”{רוסיה} מאז אני מורה מוסמך לציור.
1984-1990 הפקולטה לתולדות האומנות באוניברסיטת אורל בסברדלובסק {רוסיה} מאז אני בעל תואר שני בתולדות האומנות.
תהליך יצירת הציור מעריך ומעשיר את החיים.