Open Whatsapp chat

שיר ענבי

במעגל ההקשבה

“במעגל ההקשבה”- טיפול, אימון והנחייה לילדים / לנשים בקבוצות וליחידים.
החוג: “במעגל ההקשבה” 2 קבוצות: גן גילאי 4-6 ביה”ס מכיתה א’- ד’.
תאור החוג: פעילות חווייתית מתחום הגוף והרגש, דרך שיחה, הקשבה, תנועה, מוסיקה, דמיון מודרך ויצירה.
המטרות : העלאת הדימוי והביטחון העצמי, פתוח הקשבה ותקשורת בונה, פתיחת הלב…