Open Whatsapp chat

מיטל מורדי

יוגה בתנועה

מתרגלת יוגה משנת 1996, מלמדת בגני ילדים עוסקת ביוגה ובתנועה, לימודים בסמינר הקיבוצים, “בווינגייט” ו”בארגון המורים ליוגה”. ניסיון של 10 שנים, נכון להיום, תחום עיסוקי בעיקר עם ילדים. מלמדת מזה 7 שנים בקאנטרי.