Open Whatsapp chat

מיטל גרוסי

יוגה

מורה מוסמכת ליוגה מטעם “סמינר הקיבוצים”. בעלת הכשרה לפעילות יוגה לנשים בהריון ולאחר לידה מטעם “ארגון מורי היוגה”.