Open Whatsapp chat

יגאל טריקי

ריקודי עם

מורה לשל”ח בפנסיה מוקדמת ממשרד החינוך מדריך לריקודי עם כ-30 שנה.
מנהל קורס מדריכי ריקודי עם “אוניברסיטת תל אביב” בוגר קורס להפקת אירועים באוניברסיטת בר אילן מרקיד בחוגי מבוגרים – 15 שנים.