Open Whatsapp chat

חני תהילים

ציור

ניסיון בתחום 10 שנים בעלת תעודת אומן ציור.חברה באגודת האמנים בחיפה . .ציורה מופיעים בשלל התערוכות המתקיימות בצפון.