• בהמשך להודעה על סגירת חדר הכושר ובריכות השחייה בהתאם להנחיות משרד הבריאות, בעת הזו המנויים יוקפאו באופן אוטומטי, בכפוף להחלטת החברה ובהתאם להוראות משרד הבריאות. בעת הזו פעילות החוגים נמשכת, במתכונת מותאמת, כהטבה ללקוחותינו בכפוף לשינויים וללא שבתות. נמשיך לעדכנכם. שימרו על הבריאות, צוות הקאנטרי