במגרש המשולב, עם סאשה, מדריכות הקאנטרי ואורחים.
מערכת סאונד חדישה ועוצמתית.
אבטיחים ועוד.
ההשתתפות מותרת מגיל 16.
כניסה ללא מנויים ללא עלות רק לאחר מילוי הצהרת בריאות בכניסה לאירוע.