סימה סנדרוביץ

ריקוד ותנועה חופשית

מדריכה לריקוד ותנועה חופשית.
עובדת במקצוע 40 שנים.
עובדת בקאנטרי 12 שנים.