מאמנים

אסף גבריאל

אסף גבריאל

אורלי גלמן

אורלי גלמן

דובי פיק

דובי פיק

עוגן דורי

עוגן דורי

לורה ראובן

לורה ראובן

שי שביט

שי שביט

ענת חן

ענת חן

רונן ברנר

רונן ברנר

זהבה פייגנבאום

זהבה פייגנבאום

רלי דיין

רלי דיין

אסתר ויטנברג

אסתר ויטנברג

נועה זיליקוביץ

נועה זיליקוביץ

עוגן דורי

עוגן דורי

חן סמואל

חן סמואל

חן סלמניה

חן סלמניה

נדב עוזרי

נדב עוזרי

הגר ברנע

הגר ברנע

אורית אופיר

אורית אופיר

יוגה / מדיטאציה