Open Whatsapp chat

נועה זיליקוביץ

חוג חיות לילדים

חוג חיות וחוויות – חוג בעלי חיים. חוג מרתק המעניק חוויה לימודית אדירה. מידי שבוע נועה מביאה בעל חיים חדש וכדי שההפתעה תהיה מושלמת . באופן זה הילדים מתרגלים לשבת ולהתאזר בסבלנות ולא מתנפלים על בעל החיים עם בואו.