Open Whatsapp chat

רון קולמן

דאן 2 בקרב מגע .

MMA היא אומנות לחימה משולבות (באנגלית: Mixed Martial Arts; בראשי תיבות: MMA) הוא ספורט לחימה שבו מותר השימוש במגוון רחב של שיטות לחימה גופנית .