לוח אירועים

קפה פלוס – תנ”ך וארכיאולוגיה אמונה מול מחקר

האם התנ”ך הוא היסטוריה אמיתית או מיתוס מרצה: יוסי נינווה

האם התנ”ך הוא היסטוריה אמיתית או מיתוס

מרצה: יוסי נינווה